Remmarns Jaktskytteklubb
 
 

Skytteklubben äger en 80 m älgskyttebana;

Nr Y 201 belägen på Östansjö 1:10 där klubbens medlemmar äger rätt att skjuta på banan.
 
 

Årsavgift 80:-
 
 

Tävlingskommittè; Ove Sjölund med Gunvall Persson och Lage Sjölund
 
 

Skjutkontrollant; Bernhard Sjölund tel 0662-400 29

Ove Sjölund tel 0662- 400 22
 
 

Materielförvaltare; Lage Sjölund tel 0662-400 16
 
 

Kortförsäljare; Bernhard Sjölund, Lage Sjölund, Ove Sjölund och Lars Wiklund
 
 

Klubbkassör; Ove Sjölund tel 0662-400 22
 
 

Remmarns Jaktskytteklubb        ordf Andro Stenman