Ödemarksleden

Ödemarksleden En mer än 40 km lång led som sträcker sig från Björna

mot nordväst till Remmarn. Leden är bitvis kuperad men lättgången på

fäbodstigar, skogsbilvägar och landsvägar och markerad med vit

målning. Vindskydd finns här och var och i Kålhuvudet, på Bågaliden,

vid Lockstakåtan och i Vändåtberget står öppna stugor. Leden går,

som namnet säger, genom mycket ödemark och dessutom många

skyddade områden. Reservat är Kålhuvudet, Hemlingsån, Bågaliden

och Vändåtberget, medan Kravattenliden är ett av Modo avsatt

naturvårdsområde.