Lockstamon Sjul Jons kåta

År 1900 uppförde Sjul Paulienis Jonsson (1857-1936) från Vilhelmina

norra sameby en av de få torvkåtorna i nolaskogsområdet. Kåtan

användes vid familjens flyttningar till och från vinterbeteslandet.

Flyttningsvägen gick från Daunefjäll ner mot Lockstamon över

Trehörningsjö och vidare till Långliden i Grundsunda. Sista gången

kåtan användes av familjen Sjul Jonsson var 1912.

1984 återuppbyggdes kåtan och förutom den finns även samiska

härdar i närheten. Skyltat.
 
 

Grottmannen Anderssons grotta, Remmarn

På en uppväxande ungskog efter vägen mot Remmarn står ett stort

flyttblock uppsprucket i två delar. Mellan dessa finns en 2,5 m hög

grotta som under slutet av 1800-talet beboddes av skogshuggaren

Andersson och hans oxe. Grottan är skyltat med en blå skylt

"Kulturminne" 1,7 km öster om Remmarns by och ligger 200 m norr

om vägen efter en blåsnitlsad stig över en tallplantering. Stigen kan

vara lite svår att följa.
 
 
 
 

Iskällaren, Remmarn

Belägen i skogen 200 m ovan översta gården i byn Östansjö vid

Remmarsjön. Ett fyra meter djupt ingångshål leder ner till en rymlig

sal, som användes för förvaring av kött och potatis. Med sidogångar

inräknade är hela grottan 27 meter lång och är väl värd ett besök.