Här nedan ser du de vanligaste fiskarterna vid sportfiske i Ö-viks kommun. *Insjö-, bäck- och havsöring är samma art. Exempelvis kan havsöringens avkomma bli stationär bäcköring och bäcköringens avkomma bli insjö- eller havsöring. 
  *Öring
(Salmo trutta)
 
Röding
(Salvelinus alpinus)
Bäckröding
(Salvelinus fontinalis)
Regnbåge
(Oncorhynchus mykiss)
Harr
(Thymallus thymallus)
Sik
(Coregonus sp.)
Mört
(Rutilus rutilus)
Aborre
Perca fluviatis)
Gädda
(Esox lucius)
Lake
(Lota lota)
© Pedagogisk Information AB 1991
Författare Johan Spens