Kanotleder

Flärkåns kanotled

Leden är 30-35 km lång och går genom vildmarken från länsgränsen

söder om Björnlandets nationalpark ner till Gideälven. Paddlingen är

mestadels lättsam vid bra vattenföring men fem forsar är

oframkomliga och här måste kanoten bäras. Vid lägre vattenföring

mestadels i juni-augusti så är småforsar och strömmar för grunda och

här måste kanoten tågas förbi på rätt många ställen.
 
 

Gideälvens kanotled

Gideälvens kanotled (övre delen) Leden Stennäs till Skallviksforsen i

Hemling är ca 45km lång. Startplats är Översjön och härifrån till

Lappforsen i Studsviken är det två landtransporter med vagn, dels i

Söråforsen och Kroknorrforsen uppströms Stora Tällvatttnet ca 1,8 km

och Aspseleforsen nedströms Strora Tällvattnet ca 1 km. Vid

Lappforsen i Studsviken kommer sju forsar med bl a Kvarnforsen som

måste passeras förbi med landtransport ca 4,7 km. Vid bron

nedströms Studsvikken kan kanoten isättas och sedan är det lätt

paddling fram till Gammelby kraftverk vid Hemling.

Gideälvens kanotled (nedre delen). Leden är ca 25km.

Från bron nedströms Björnforsen i Björna genom Bodumsjön och Gissjön och ner

till Gideå samhälle är Gideälven lugnflytande och leden är lättpaddlad.

Bra rastplatser är badet i Svedje, hängbron vid Västergidsjö och

Grantobadet i Gissjön där man kan besöka Skallbergsgrottorna.